Trong 2,5 năm qua có hơn 39.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc

Lao Động 02/10/2022 10:00:23
Trong 2,5 năm qua có hơn 39.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc-1

Thời gian qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công xin nghỉ việc, chuyển việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Chiều 1.10, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Tại họp báo, báo chí đặt câu hỏi về việc thời gian vừa qua, vấn đề cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc diễn ra ở nhiều địa phương đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Bộ Nội vụ có đề nghị các bộ, ngành địa phương báo cáo, đến thời điểm các bộ ngành địa phương có báo cáo chưa? Ngành, địa phương nào có số lượng nhân sự nghỉ nhiều nhất. Qua các báo cáo, Bộ Nội vụ có thể cho biết nguyên nhân của tình trạng nghỉ việc này là gì?

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: T rong 2,5 năm qua (từ 2020 đến 6 tháng đầu năm 2022), đã có 28 cơ quan trung ương và 63 tỉnh thành phố báo cáo về tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc.

Theo đó, trong vòng 2,5 qua có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, chuyển việc. Con số này chiếm khoảng gần 2% so với số biên chế được giao. Bình quân một năm có khoảng 15.820 người nghỉ việc, chuyển việc, so với tổng biên chế được giao chiếm 0,8%/năm.

Trong đó, số lượng nghỉ việc ở trung ương chiếm 18%, ở địa phương chiếm 82%. Số lượng công chức chiếm hơn 4.000 người. Viên chức chiếm hơn 35.000 người. Số lượng nghỉ việc trong ngành giáo dục chiếm hơn 16.000 người, y tế nghỉ việc chiếm hơn 12.000 người.

Ông Thăng thông tin thêm, theo báo cáo của Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết riêng trong 1,5 năm qua có 9.397 nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc.

Trong 2,5 năm qua có hơn 39.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc-2

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng.

Về nguyên nhân nghỉ việc, chuyển việc của cán bộ, công chức, viên chức, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Về khách quan, theo ông Thăng, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có thị trường lao động. Để phát triển thị trường lành mạnh, nền kinh tế nhiều thành phần, cả khu vực công, khu vực tư có những cạnh tranh để cùng phát triển. Qua việc này, chúng ta cũng nhìn nhận lại chính sách khu vực công và khu vực tư để thấy sự phát triển của thị trường lao động.

Nguyên nhân thứ hai đó là việc xã hội hoá và tự chủ các đơn vị sự nghiệp. Do đó, từ việc quản trị của các đơn vị sự nghiệp thì có việc "ra - vào" giữa cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. Đặc biệt là với ngành y tế và giáo dục.

Về nguyên nhân chủ quan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, chế độ chính sách tiền lương còn nhiều khó khăn trong khu vực công. Lương của cán bộ, công chức, viên chức so với nhu cầu cần thiết của cuộc sống còn nhiều khó khăn.

"Về việc này, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan có liên quan sẽ báo cáo Chính phủ, Trung ương, Quốc hội và các cấp thẩm quyền về việc xem xét tăng lương cho phù hợp" - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ phân tích thêm nguyên nhân chủ quan thứ hai trong tình trạng nghỉ việc, chuyển việc này đó là do công tác quy hoạch đội ngũ chuyên gia ở khu vực công còn chưa được tốt. Điều này ở khu vực tư có nhiều chính sách thu hút hơn.

Nguyên nhân thứ 3 đó là việc thực hiện các nghị quyết về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với sắp xếp bộ máy. Trong quá trình này cũng có những cơ quan, đơn vị, khối lượng công việc tăng. Đây là một sức ép cho cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyên nhân thứ 4 là môi trường làm việc tại một số đơn vị ở một số thời điểm của khu vực công còn chưa hấp dẫn để tạo cơ hội cán bộ, công chức, viên chức phát huy tốt.

Nguyên nhân thứ 5 là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về sự cống hiến trong khu vực công.

Nối

Khác

Xem tiếp đi