Tổng cục Thuế: Quy định sàn TMĐT nộp thuế thay là phương án tối ưu

vtc 23/09/2022 18:28:57

Theo Tổng cục Thuế, dự thảo sửa đổi một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Nghị định 126) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó có một số điểm quy định chưa rõ trước đây về quy định sàn thương mại điện tử (TMĐT) kê khai nộp thuế thay cần phải sửa đổi, bổ sung để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, thuận lợi cho việc thực hiện của người nộp thuế và công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan thuế.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ DNNCN (Tổng cục Thuế), xét về tổng thể, việc quy định sàn TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn là phương án tối ưu trong việc quản lý thuế hiệu quả, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối kê khai thuế.

Tổng cục Thuế: Quy định sàn TMĐT nộp thuế thay là phương án tối ưu-1

Xét về tổng thể, việc quy định sàn TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn là phương án tối ưu.

Với quy định này, thay vì hàng trăm nghìn cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì chỉ cần một đầu mối là sàn TMĐT khai, nộp thuế thay để cắt giảm thủ tục hành chính cho cơ quan thuế và người nộp thuế.

Quy định này không trái quy định hiện hành tại các luật thuế bởi mọi hoạt động mua bán, từ khâu đặt hàng, vận chuyển, thanh toán, giải quyết khiếu kiện về hàng hóa, dịch vụ,… đều được thực hiện thông qua sàn TMĐT và người mua hàng chỉ thực hiện các giao dịch thông qua sàn.

Như vậy, có thể hiểu sàn TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến và tham gia trực tiếp, đóng vai trò quyết định đối với từng giao dịch mua bán trên sàn và nắm được thông tin về doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân kinh doanh thông qua sàn TMĐT để thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay một cách thuận lợi, đầy đủ.

Việc khai thuế thay, nộp thuế thay cũng đã được quy định khá đầy đủ tại khoản 5 Điều 7 Nghị định 126. Tuy nhiên nghị định này chưa quy định về trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT như quy định tại Nghị định số 85/2021/NĐ-CP.

Thêm vào đó, khoản 2 Điều 27, Nghị định 126 quy định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, đối với các cá nhân là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT thì vẫn chưa có quy định rõ về nội dung thông tin phải cung cấp, hình thức và tần suất cung cấp thông tin để có cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất.

Do đó xét về tổng thể, việc quy định sàn TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn là phương án tối ưu. Quy định này không trái quy định hiện hành tại các Luật Thuế hiện hành.

Bảo Anh

Nối

Khác

Xem tiếp đi