Trang Chủ > Kinh tế > Tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con

Tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con

Tiền Phong
23/09/2022 18:24:20

TP - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính đều có những quy định nhằm tạo hành lang pháp lý, tránh rủi ro cho các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).