TikTok, Facebook, Google đã nộp bao nhiêu tiền thuế tại Việt Nam?

Tiền Phong 02/10/2022 12:57:56

TPO - Từ đầu năm 2022 đến nay, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài như Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netfix, Apple nộp khoảng 1.000 tỷ đồng tiền thuế.

Nối

Khác

Xem tiếp đi