Sửa Luật Dầu khí: Cần lấp khoảng trống pháp lý về nhà thầu

Tuổi Trẻ 02/10/2022 11:21:36

Để không tạo ra “khoảng trống pháp lý” giữa các quy định pháp luật hiện hành, việc xây dựng dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) cần bổ sung các quy định cụ thể về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ dầu khí.

  • Sửa Luật dầu khí: Đừng ‘bỏ rơi’ các dự án đã đầu tư?!
  • Sửa Luật dầu khí: Để hợp đồng dầu khí tăng tính khả thi và phù hợp thực tiễn
  • Dự thảo Luật dầu khí: Cần cơ chế để 'đánh thức nàng công chúa dầu khí xinh đẹp đang ngủ'

Sửa Luật Dầu khí: Cần lấp khoảng trống pháp lý về nhà thầu-1

Người lao động Dầu khí trên các công trình biển.

Đó là những kiến nghị được nêu ra trong các phiên thảo luận lấy ý kiến đại biểu Quốc hội cũng như tại các buổi hội thảo về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Đại biểu Trần Hồng Nguyên - đoàn Bình Thuận đề nghị về việc bổ sung quy định liên quan đến lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí tương tự như quy định của Luật Dầu khí hiện hành cũng như Luật Đấu thầu.

Việc quy định cần theo hướng đảm bảo nguyên tắc công bằng, cạnh tranh, minh bạch, quy định rõ pháp luật trong trường hợp hợp đồng dầu khí có sự tham gia của cả nhà thầu nước ngoài, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ( PVN ) và doanh nghiệp 100 % vốn của PVN để tránh chồng chéo…

Quy định đảm bảo chặt chẽ lựa chọn nhà thầu

Về vấn đề này, theo quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dầu khí là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, đa số được khai thác ở vùng biển, liên quan đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia. Vì vậy, cần có quy định bảo đảm chặt chẽ quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa dầu khí phục vụ hoạt động dầu khí.

Sửa Luật Dầu khí: Cần lấp khoảng trống pháp lý về nhà thầu-2

Người lao động Dầu khí trên các công trình biển.

Đối với nhà thầu tư nhân ký kết hợp đồng dầu khí (nhà đầu tư dầu khí tư nhân), việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa dầu khí để phục vụ hoạt động dầu khí được thực hiện theo quy chế riêng của nhà thầu.

Để bảo đảm quản lý chặt chẽ quá trình triển khai các dự án dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam, ngoài quy định về nguyên tắc lựa chọn nhà thầu cũng như nghĩa vụ phải báo cáo PVN về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, thì dự thảo Luật đã bổ sung nghĩa vụ của nhà thầu phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Đối với PVN và doanh nghiệp 100% vốn thuộc PVN là nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định Luật Dầu khí không phải Luật cho PVN. Cũng bởi, luật chỉ quy định quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể của PVN gắn với nội dung quy định tại dự thảo, còn khi Petrovietnam là nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí thì phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ như các nhà thầu khác.

Luật Dầu khí không phải là luật cho PVN

Ngoài các quy định này, PVN vẫn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan về tổ chức và hoạt động của một tập đoàn kinh tế. Vì vậy, Luật Dầu khí không quy định về việc PVN và doanh nghiệp 100% vốn thuộc PVN lựa chọn cung cấp dịch vụ, hàng hóa dầu khí.

Trong khi đó, dự thảo luật không có quy định cụ thể đối với quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí mà chỉ có duy nhất quy định mang tính nguyên tắc trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí mà nhà thầu dầu khí có nghĩa vụ phải thực hiện.

Sửa Luật Dầu khí: Cần lấp khoảng trống pháp lý về nhà thầu-3

Đại biểu Trần Hồng Nguyên – Đoàn Bình Thuận đề nghị bổ sung quy định liên quan đến lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, quy định duy nhất này chưa thể hiện được việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Dầu khí.

Cũng bởi, dự thảo luật chưa có quy định cụ thể về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí. Phạm vi điều chỉnh quy cũng chưa bao gồm điều chỉnh việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí.

Thế nhưng trong quy định của Luật Đấu thầu lại có quy định rất rõ ràng việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Do đó, các chuyên gia cho rằng việc xem xét bổ sung vào Dự thảo Luật các quy định về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ dầu khí là cần thiết để không tạo ra "khoảng trống pháp lý" giữa các quy định pháp luật hiện hành.

N.An

Nối

Khác

Xem tiếp đi