Sếp doanh nghiệp địa ốc 'đi buôn' để nuôi quân

Tiền Phong 30/11/2022 12:49:22

Thị trường không có thanh khoản, thêm động thái siết chính sách và dòng tiền khiến doanh nghiệp bất động sản ở thế khó chồng khó. Không ít doanh nghiệp tại TPHCM phải cắt giảm nhân sự, dừng hoạt động.

Nối

Khác

Xem tiếp đi