Sắp xếp huyện, xã: Khuyến khích cán bộ, viên chức dôi dư nghỉ việc ngay

PLO 02/10/2022 13:33:38

Ngày 30-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết 595 về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã.

Giảm hơn 2.000 tỉ đồng chi phí ngân sách

Nghị quyết nêu rõ, trong giai đoạn 2019-2021, UBTVQH đã ban hành 48 nghị quyết về việc sắp xếp 21 ĐVHC cấp huyện và 1.056 ĐVHC cấp xã tại 45 tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Qua đó cả nước đã giảm được 8 ĐVHC cấp huyện và 561 ĐVHC cấp xã.

Việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị (giảm được 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện), tinh giản biên chế (tính đến hết năm 2021, ở cấp xã giảm 3.595 người, ở cấp huyện giảm 141 người), giảm chi ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2019-2021 đạt khoảng 2.008,63 tỉ đồng.

Sắp xếp huyện, xã: Khuyến khích cán bộ, viên chức dôi dư nghỉ việc ngay-1

Trong giai đoạn 2019-2021, cả nước đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG

Tuy nhiên theo UBTVQH, công tác bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp ĐVHC còn lúng túng, số lượng người dôi dư cần tiếp tục giải quyết còn nhiều.

Vẫn còn nhiều trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các ĐVHC thực hiện sắp xếp chưa được bố trí, sử dụng hiệu quả; việc tổ chức thanh lý, bán đấu giá các trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đặc thù đối với các ĐVHC mới được thành lập chưa kịp thời, đồng bộ, chưa có sự kết nối đầy đủ với các chính sách, pháp luật khác có liên quan…

Trước thực tiễn này, UBTVQH yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục các bất cập trong công tác sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2019-2021. Đồng thời, khẩn trương rà soát danh sách các trụ sở của cơ quan, tổ chức ở các ĐVHC đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 mà đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý. Đối với các trụ sở có khả năng chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng thì khẩn trương làm thủ tục bàn giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu.

Các tỉnh thành có các trụ sở dôi dư, không sử dụng thì tổ chức bán đấu giá để bổ sung kinh phí cho địa phương. Chính phủ chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn việc thực hiện thủ tục thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở công thuộc diện này, bảo đảm đơn giản thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tránh gây lãng phí, giảm giá trị do hư hỏng, tài sản xuống cấp.

Không cắt giảm đồng loạt các chính sách ưu tiên ở các ĐVHC sau sắp xếp

Đáng chú ý, UBTVQH đề nghị ưu tiên nguồn lực, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp lý, đặc thù cho các ĐVHC hình thành sau sắp xếp để có điều kiện ổn định tổ chức, hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Trong đó không cắt giảm ngay, đồng loạt các chính sách ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ đặc thù áp dụng đối với người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở ĐVHC sau khi sắp xếp mà có quy định về lộ trình chuyển tiếp, cắt giảm phù hợp để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người thụ hưởng.

Ngoài ra, UBTVQH cũng đồng ý tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật phục vụ việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2022-2030. Trong đó nghiên cứu, ban hành Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022-2030 để làm cơ sở tiếp tục triển khai việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn mới.

Nghị quyết cũng yêu cầu nghiên cứu, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật khác có liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC để tạo thuận lợi cho các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí công tác cán bộ; có chính sách ưu đãi, khuyến khích phù hợp theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức dôi dư nghỉ việc ngay.

Việc sắp xếp ĐVHC trong giai đoạn 2022 - 2030 cần xác định đối tượng, lộ trình thực hiện phù hợp, gắn với yêu cầu tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp. Việc sắp xếp ĐVHC phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ.

“Khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã không thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp để mở rộng không gian phát triển, tăng quy mô của ĐVHC, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động” Nghị quyết nêu.

UBTVQH giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền TP Thủ Đức thuộc TP.HCM để phát huy tiềm năng, lợi thế, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

“Chính phủ có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư của các địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC trong giai đoạn 2019-2021 để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBTVQH trong quý II-2025” – Nghị quyết nêu rõ.

Sắp xếp huyện, xã: Khuyến khích cán bộ, viên chức dôi dư nghỉ việc ngay-2

Từ 1-10, nhiều loại phí kinh doanh vận tải giảm 20-50%

(PLO)- Từ 1-10 đến hết 31-12-2022, một số khoản phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải sẽ được giảm tới 50% so với trước đây, bắt đầu từ tháng 10 đến hết năm 2022.

N.THẢO

Tin liên quan

Từ 1-10, nhiều loại phí kinh doanh vận tải giảm 20-50%

Chốt biên chế của các Tòa án nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân

Quốc hội sẽ bàn về việc cải cách tiền lương tại kỳ họp thứ 4

Các chính sách về bảo hiểm, tiền lương có hiệu lực từ tháng 10

3 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương thêm 0,8 lần

Nối

Khác

Xem tiếp đi