Ra mắt danh thiếp điện tử - menu điện tử My Card

Tiền Phong 02/10/2022 10:39:42

Danh thiếp điện tử My Card có kích thước như một chiếc thẻ tín dụng, bên trong chứa chip điện tử để lưu trữ và xử lý thông tin, giúp người dùng chia sẻ thông tin dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

Nối

Khác

Xem tiếp đi