Quảng Ninh: Khu Di tích lịch sử Pò Hèn được xếp hạng di tích quốc gia

Đại Đoàn Kết 23/09/2022 17:04:34

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2288/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2022 về việc xếp hạng di tích quốc gia di tích lịch sử Khu Di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Quảng Ninh: Khu Di tích lịch sử Pò Hèn được xếp hạng di tích quốc gia-1

Bằng xếp hạng di tích quốc gia Khu Di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Khu di tích lịch sử Pò Hèn gồm 4 điểm: Đài tưởng niệm Liệt sĩ Pò Hèn, Chốt đồi Quế, Chốt trạm kiểm soát cửa khẩu Pò Hèn và Đài quan sát đồi Tây. Đây là nơi tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân cán bộ, chiến sĩ Đồn 209 Công an nhân dân vũ trang Pò Hèn (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn); nhân viên Thương nghiệp Pò Hèn; những cán bộ, chiến sĩ Trung đội tự vệ Lâm trường Hải Sơn đã hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu chống quân xâm lược ngày 17/2/1979 để bảo vệ biên giới Đông Bắc Tổ quốc và những chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn hy sinh trong khi làm nhiệm vụ từ năm 1980 đến năm 1991.

Quảng Ninh: Khu Di tích lịch sử Pò Hèn được xếp hạng di tích quốc gia-2

Đài tưởng niệm Liệt sĩ Pò Hèn.

Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nối

Khác

Xem tiếp đi