Nỗ lực hoàn thành Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII

Lao Động 23/09/2022 16:44:16
Nỗ lực hoàn thành Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII-1

Đoàn giám sát LĐLĐ tỉnh Nghệ An làm việc tại LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: HĐ

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2018 – 2023); Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết 02/NQ-LĐLĐ ngày 16.5.2022 của BCH LĐLĐ tỉnh về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và việc triển khai thực hiện về chương trình phối hợp với chuyên môn đồng cấp và các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2018-2023.

Đoàn công tác ghi nhận sự nỗ lực vượt khó của Công đoàn ngành Công Thương. Đến thời điểm hiện tại đã có 14.21 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2018 – 2023 đạt và vượt.

Bước đầu, Công đoàn ngành đã có nhiều giải pháp trong đổi mới công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Đối với LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu, đoàn công tác đánh giá cao sự quyết liệt của Ban Chấp hành trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 đa phần đạt và vượt. Để chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn ngành Công thương và LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu đã tham mưu cho cấp ủy Đảng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi đề nghị các đơn vị tiếp thu các ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của các thành viên đoàn giám sát. Đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tập trung triển khai công tác tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, tiến tới Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở trong năm 2023.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tham mưu cho huyện ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Công thương cần phát huy tuyên truyền trên mạng xã hội, sử dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; có các giải pháp cụ thể hơn trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu cần quan tâm xây dựng, chăm lo, phát triển đội ngũ nòng cốt, cộng tác viên để hỗ trợ các hoạt động của tổ chức công đoàn.

Nối

Khác

Xem tiếp đi