Nhiều hạng mục dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng vượt tiến độ

Hà Nội Mới 02/10/2022 12:06:52

(HNMO) - Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án điện 2, đơn vị quản lý điều hành dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, tính đến hết tháng 9-2022, dự án đã cơ bản hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Đối với phần diện tích vướng rừng tự nhiên, 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum đang hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và dự kiến bàn giao vào đầu năm 2023.

Nhiều hạng mục dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng vượt tiến độ-1

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án điện 2, nhiều hạng mục đạt và vượt tiến độ thi công từ 1 đến 3 tháng so với kế hoạch, như hầm dẫn nước, cửa lấy nước...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số hạng mục bị chậm, như bê tông nhà máy, đào mở rộng giếng đứng đường ống áp lực. Nhà thầu đang lập tiến độ hiệu chỉnh nhằm đồng bộ với tiến độ cung cấp thiết bị nên các hạng mục bị chậm đã được điều chỉnh để đáp ứng tiến độ chung.

Ngoài ra, việc quản lý môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn được đặc biệt quan tâm. Kết quả quan trắc giám sát môi trường công trình đáp ứng yêu cầu của đánh giá tác động môi trường được duyệt.

Vì khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang trong mùa mưa lũ nên Ban Quản lý dự án điện 2 và nhà thầu tập trung biện pháp để tránh lũ, bảo đảm an toàn cho công trình.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã yêu cầu liên danh nhà thầu khẩn trương huy động các loại cần trục tháp để đáp ứng tiến độ thi công khu vực nhà máy.

Công ty Thủy điện Ialy và Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN tiếp tục hỗ trợ công trường, vận hành nhà máy bảo đảm an toàn trong thi công; tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị tại hiện trường theo hợp đồng đã ký kết, bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu lắp đặt thiết bị trong thời gian tới.

Nối

Khác

Xem tiếp đi