Trang Chủ > Kinh tế > Nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm

Nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm

Báo Chính Phủ
23/09/2022 16:04:26
Nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm-1

Nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm

NHNN đã có văn bản số 6535/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) về một số vấn đề trong hoạt động của các TCTD.

Qua công tác theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các TCTD 6 tháng đầu năm 2022, để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022, Công văn số 1976/NHNN-TTGSNH ngày 04/4/2022, Công văn số 4148/NHNN-TTGSNH ngày 22/6/2022, Công văn số 642/NHNN-TTGSNH ngày 17/8/2022 và các văn bản chỉ đạo có liên quan khác.

Đồng thời nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm, trong đó phải cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm và giải thích rõ ràng, đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm; không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm; nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm.

Nghiêm túc thực hiện hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đảm bảo phù hợp với thực trạng các khoản nợ, tuân thủ quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo của NHNN nhằm phản ánh đúng kết quả hoạt động kinh doanh của TCTD. Thường xuyên rà soát, thực hiện thoái các khoản lãi phải thu theo đúng quy định pháp luật./.

Tham khảo thêm

Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải có vốn điều lệ không thấp hơn 10 tỷ đồng

Nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm-2

Tham khảo thêm

Khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy phát triển bảo hiểm vi mô

Nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm-3

Tham khảo thêm

Thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển bền vững, hiệu quả

Nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm-4

Tham khảo thêm

Gần 100% người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm-5

Tham khảo thêm

Hoàn trả phí bảo hiểm, xuất hóa đơn và tính thuế thế nào?

Nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm-6

Tham khảo thêm

Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng

Nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm-7

Tham khảo thêm

Thủ tướng yêu cầu xem xét nội dung báo chí phản ánh về bảo hiểm y tế

Nghiêm cấm hành vi “ép” khách hàng mua bảo hiểm-8