Mua bảo hiểm qua ngân hàng: nhìn từ quyền lợi của khách hàng

Tiền Phong 02/10/2022 11:16:37

Bancassurance đang trở thành một trong những kênh phân phối phát triển nhanh nhất của bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi phát triển “nóng”, kênh này đã bộc lộ một số hạn chế nhất định.

Nối

Khác

Xem tiếp đi