Hậu Giang: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn năm 2022

Lao Động 23/09/2022 14:24:05
Hậu Giang: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn năm 2022-1

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn năm 2022. Ảnh: Hồ Thảo

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày từ 22 – 23.9. Tại đây, cán bộ Công đoàn được tập huấn công tác truyền thông Công đoàn; được hướng dẫn Chuyên đề giỏi việc nước, đảm việc nhà, nam chia sẻ công tác, san sẻ việc nhà cùng nữ giới và Văn hóa thể thao; hướng dẫn cách thức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách; hướng dẫn công tác thu, chi quản lý tài chính tài sản Công đoàn.

Đồng thời, cán bộ Công đoàn còn được hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng Công đoàn; hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn; hướng dẫn thực hành trên máy sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Công đoàn các cấp có những kỹ năng cần thiết trong hoạt động Công đoàn đúng theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Hậu Giang: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn năm 2022-2

Cán bộ Công đoàn Hậu Giang tham lớp tập huấn. Ảnh: Hồ Thảo

Theo LĐLĐ tỉnh Hậu Giang, trong quý 3 năm 2022, các cấp Công đoàn thành lập mới 2 CĐCS và phát triển 2.011 đoàn viên mới, tổng số đoàn viên hiện nay 52.617 đoàn viên/57.938 CNVCLĐ; toàn tỉnh hiện có 777 CĐCS (trong đó, 14 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh).

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cũng đã ban hành Quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đoàn viên và người lao động là cán bộ Công đoàn chuyên trách trong hệ thống Công đoàn tỉnh tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh đó, đã tổ chức 2 lớp tập huấn công tác nâng cao kỹ năng quan hệ giao tiếp, viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử trong hệ thống công đoàn cho 70 cán bộ Công đoàn và tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho 92 cán bộ Công đoàn chuyên trách và CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nối

Khác

Xem tiếp đi