Dự kiến vận hành Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử từ tháng 11/2022

Tiền Phong 02/10/2022 13:52:26

Dự kiến trong tháng 11/2022 sẽ triển khai chính thức Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử để các sàn thương mại điện tử có thể thực hiện khai và nộp thuế thay cho người bán hàng.

Nối

Khác

Xem tiếp đi