Đề xuất thí điểm đầu tư xây dựng 5-10 khu nhà ở cho công nhân thuê

Hà Nội Mới 23/09/2022 11:29:53

(HNM) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có kiến nghị gửi Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 3,78 triệu lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, trong đó có khoảng 1,8 triệu người có nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn cản trở nguồn cung nhà ở cho công nhân như: Thiếu quỹ đất, thiếu vốn, giải phóng mặt bằng chậm, thủ tục hành chính kéo dài...

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Chính phủ chỉ đạo giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư dự án; cho phép tách dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án riêng biệt triển khai trước hoặc đồng hành với dự án xây dựng thiết chế công đoàn; chỉ đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch cụ thể tại các dự án nhà ở cho công nhân; Ngân hàng Nhà nước xem xét cho vay ưu đãi dự án nhà ở công nhân theo hướng trong một dự án có cả hai đối tượng cùng được vay ưu đãi: Chủ đầu tư và người mua/thuê nhà ở. Đồng thời, xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm tạo cơ chế thuận lợi trong xây dựng nhà ở cho công nhân. Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, đề nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm đầu tư xây dựng 5-10 khu nhà ở cho công nhân thuê, tạo ra 500.000-1.000.000m2 sàn, đáp ứng cho 50.000-100.000 công nhân được thuê nhà ở.

Nối

Khác

Xem tiếp đi