Công đoàn Viên chức Phú Thọ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC

Lao Động 02/10/2022 16:19:17
Công đoàn Viên chức Phú Thọ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC-1

Đại diện lãnh đạo CĐVC Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2021. Ảnh: Mai Hoa.

5 năm qua, Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC của BCH CĐVC Việt Nam khóa IV về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã được các cấp CĐVC tỉnh triển khai thực hiện gắn với các nội dung của phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và của tổ chức Công đoàn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ tham gia.

Từ năm 2017 - 2021, cán bộ CCVCLĐ trong Khối đã có trên 1.000 đề tài, dự án, sáng kiến cấp Nhà nước, cấp tỉnh và cấp cơ sở đăng ký thực hiện, nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị được triển khai nghiên cứu và đưa vào áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn đã vận động ủng hộ xây dựng 18 nhà tình nghĩa, nhà mái ấm Công đoàn; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện, phòng chống dịch COVID-19, quỹ Vì người nghèo… với số tiền trên 9 tỉ đồng.

Hàng năm, trên 95% cán bộ, đoàn viên trong Khối tham gia ký cam kết thực hiện tốt Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực”; 100% CĐCS đăng ký xây dựng CĐCS vững mạnh; trên 90% CĐCS xếp loại vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các CĐCS đã bồi dưỡng, xem xét giới thiệu cho Đảng kết nạp 300 đảng viên.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được các cấp Công đoàn biểu dương, khen thưởng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 8 cá nhân. CĐVC Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân; CĐVC tỉnh tặng Giấy khen 6 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nối

Khác

Xem tiếp đi