Bamboo Capital phát hành thêm cổ phiếu, huy động hơn 2.667 tỷ đồng

Người Đưa Tin 02/10/2022 14:15:12

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Bamboo Capital; HoSE: BCG) vừa thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 266,7 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng số vốn huy động theo giá bán dự kiến là hơn 2.667 tỷ đồng.

Mục đích của đợt chào bán này là nhằm nâng cao năng lực về vốn và bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tỉ lệ thực hiện quyền là 2:1, theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được huỷ bỏ.

Về chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng 1 lần duy nhất (bên chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).

Phương thức phân phối của đợt chào bán này là thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu. Thời gian dự kiến phát hành là trong quý IV/2022, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, Bamboo Capital dự kiến dùng hơn 1.315 tỷ đồng để thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, dùng 282,5 tỷ đồng thực hiện thanh toán nợ cho Công ty Cổ phần BCG Financial, dùng 100 tỷ đồng để thực hiện thanh toán nợ vay.

Bamboo Capital phát hành thêm cổ phiếu, huy động hơn 2.667 tỷ đồng-1

Bamboo Capital dự kiến dùng hơn 1.315 tỷ đồng để thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

Tiếp theo đó, dùng 925 tỷ đồng thực hiện thanh toán theo phụ lục hợp đồng giữa Bamboo Capital và Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới. Còn lại 44,7 tỷ đồng sẽ được Bamboo Capital bổ sung vào vốn lưu động khác. Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý IV/2022 đến quý I/2023.

Trước đó, vào ngày 27/8, Bamboo Capital đã phát hành xong 25 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021 và 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) cho năm 2022.

Ngoài ra, BCG cũng lên kế hoạch phát hành 250 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần. Giá khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BCG tính đến ngày HĐQT công ty ra quyết định chào bán.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, BCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.134 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 846 tỷ đồng, tăng mạnh đến 75%.

Năm 2022, Bamboo Capital đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 7.250 tỷ đồng, tăng trưởng 280% so với thực hiện 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 220%. Như vậy, BCG đã đạt được 30% kế hoạch doanh thu và gần 40% kế hoạch lợi nhuận năm trong 6 tháng đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9, cổ phiếu BCG ở mức giá 12.300 đồng/cổ phiếu, tăng 1,7% so với mức tham chiếu .

Nối

Khác

Xem tiếp đi