17 bộ, địa phương xin trả lại hơn 6.800 tỉ vốn đầu tư công

Tuổi Trẻ 02/10/2022 15:41:06

TTO - Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8-2022, giải ngân vốn vay nước ngoài đạt hơn 15% kế hoạch là rất thấp, có đến 6 bộ, 8 địa phương giải ngân bằng 0% kế hoạch. Bên cạnh đó, 17 bộ, địa phương đề xuất trả vốn với tổng số tiền 6.827 tỉ đồng.

  • TP.HCM tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công
  • Trị bệnh chây ì giải ngân đầu tư công: Đề xuất phê bình đích danh, thay thế cán bộ yếu kém
  • Giải ngân đầu tư công chậm vì... đấu thầu cả tháng, giải phóng mặt bằng cả năm

Bộ Tài chính có văn bản gửi các bộ, ngành địa phương về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022.

Bộ Tài chính đánh giá tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng đầu năm trung bình cả nước mới chỉ đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao là rất thấp. Trong đó, tỉ lệ giải ngân bình quân chung của các địa phương là 11,5%, còn các bộ ngành là 22,94% kế hoạch vốn.

Đáng chú ý, có đến 6 bộ, 8 địa phương có tỉ lệ giải ngân bằng 0% kế hoạch vốn, gồm các Bộ Công Thương, Xây dựng, Y tế, Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Bắc Ninh, Nam Định, Bình Phước, Đồng Nai, Trà Vinh.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính nhận được văn bản đề xuất trả kế hoạch vốn năm 2022 của 17 bộ, địa phương với tổng trị giá là 6.827 tỉ đồng.

Việc chậm giải ngân nguồn vốn nước ngoài làm ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành và các địa phương.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2022 theo Nghị quyết số 124 của Chính phủ, đòi hỏi các bộ ngành, địa phương phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp.

Trên tinh thần ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ dự án, Ban quản lý dự án thuộc và trực thuộc khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc sớm có rà soát về việc phân bổ, tiến độ giải ngân của từng dự án, trên cơ sở đó thực hiện điều chuyển kế hoạch sang các dự án khác trong nội bộ có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022 được giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, sớm có văn bản đề xuất điều chỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, trước ngày 10-10, các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các dự án thuộc phạm vi quản lý chín tháng đầu năm và ước cả năm bao gồm kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 (chi tiết đến từng dự án).

Đặc biệt, báo cáo cần nêu rõ các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng trong công tác giải ngân vốn vay nước ngoài từ đầu năm đến nay, đặc biệt là các nguyên nhân khách quan chủ quan và đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022.

L.THANH

Nối

Khác

Xem tiếp đi