Tuyển sinh và đào tạo nghề cho gần 198.000 lượt người

Hà Nội Mới 02/10/2022 09:41:23

(HNM) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay, trong 9 tháng năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn thành phố đã tuyển sinh và đào tạo cho gần 198.000 lượt người, đạt 88,2% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 70,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Việc gắn kết với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề được thành phố chỉ đạo quyết liệt, trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục nghề đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức, giải pháp, hoạt động gắn kết. Kết quả, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác với hơn 650 lượt doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố ban hành kế hoạch và hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho gần 3.000 lao động...

Nối

Khác

Xem tiếp đi