Trường đại học Hồng Đức tuyển bổ sung gần 500 chỉ tiêu

Dân trí 02/10/2022 05:47:25

Theo đó, thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/10; thí sinh nộp trực tiếp tại Trường đại học Hồng Đức. Nhà trường tiếp nhận đăng ký thi bổ sung các môn năng khiếu (Đọc diễn cảm và hát; bật xa tại chỗ và chạy 100m) đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Thể chất từ ngày thông báo và tổ chức thi ngày 10/10.

Đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 gồm: Đơn đăng ký xét tuyển, bản chính giấy chứng nhận kết quả thi, bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Đối với phương thức sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) gồm: Đơn đăng ký xét tuyển, bản sao học bạ, bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022).

Trong đợt này, Trường đại học Hồng Đức tuyển bổ sung 477 chỉ tiêu ở 22 ngành đào tạo đại học hệ chính quy.

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, ngành cao nhất là 27,7 điểm, thấp nhất là 15 điểm; mức điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT ngành cao nhất là 27,75 điểm, thấp nhất là 17,5 điểm.

Ngành, chỉ tiêu, phương thức và mức điểm nhận đăng ký xét tuyển:

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức

Kết quả điểm thi TN THPT 2022

Kết quả học tập THPT (Học bạ)

7140201

ĐH Giáo dục Mầm non

15

23.10

22.00

7140202

ĐH Giáo dục Tiểu học

42

26.50

26.00

7140206

ĐH Giáo dục Thể chất

20

18.00

18.00

7140209

ĐH Sư phạm Toán học

10

23.85

27.75

7140212

ĐH Sư phạm Hóa học

3

24.23

24.00

7140213

ĐH Sư phạm Sinh học

20

19.00

24.00

7140210

ĐH Sư phạm Tin học

2

19.20

Không xét

7140217

ĐH Sư phạm Ngữ văn

15

27.50

27.75

7140219

ĐH Sư phạm Địa lý

12

27.50

24.00

7140231

ĐH Sư phạm Tiếng Anh

19

24.20

26.50

7140247

ĐH Sư phạm Khoa học Tự nhiên

7

19.00

24.00

7340101

ĐH Quản trị kinh doanh

35

16.15

20.00

7340201

ĐH Tài chính - Ngân hàng

20

15.00

17.50

7340302

ĐH Kiểm toán

30

15.00

17.50

7480201

ĐH Công nghệ thông tin

32

15.00

20.00

7520201

ĐH Kỹ thuật điện

7

15.00

17.50

7580201

ĐH Kỹ thuật xây dựng

13

15.00

17.50

7620106

ĐH Chăn nuôi-Thú y

35

15.00

17.50

7620110

ĐH Khoa học cây trồng

35

15.00

17.50

7310101

ĐH Kinh tế

20

15.00

17.50

7310401

ĐH Tâm lý học

15

15.00

17.50

7310630

ĐH Việt Nam học

20

15.00

17.50

7810101

ĐH Du lịch

30

15.00

17.50

7850101

ĐH Quản lý TN&MT

20

15.00

17.50

Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh trúng tuyển được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 là tổng điểm 3 môn thi ở tất cả các tổ hợp (không nhân hệ số, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống) cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT, các ngành sư phạm trình độ đại học: Điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 8 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 8 điểm trở lên.

Ngành Giáo dục thể chất: Điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 6,5 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; riêng thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế (trong vòng 4 năm) có điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT tối thiểu đạt từ 5 và học lực lớp 12 xếp loại từ Trung bình trở lên.

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển ở 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Nối

Khác

Xem tiếp đi