TPHCM yêu cầu trường học xây dựng chuyên mục cho phụ huynh, học sinh góp ý trên website

Tiền Phong 02/10/2022 06:02:58

TPO - Từ năm học 2022- 2023, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu 100% cơ sở giáo dục xây dựng mục lấy ý kiến, góp ý của phụ huynh, học sinh, xã hội trên website trường.

Nối

Khác

Xem tiếp đi