Trang Chủ > Giáo dục > Gần 20 trường đại học khu vực phía Bắc thông báo xét tuyển bổ sung

Gần 20 trường đại học khu vực phía Bắc thông báo xét tuyển bổ sung

Tiền Phong
24/09/2022 05:03:19

TPO - Có gần 20 trường đại học khu vực phía Bắc thông báo xét tuyển bổ sung với điểm xét tuyển từ 15 đến 24 điểm tùy từng ngành.