Nữ diễn viên đóng Tiểu Long Nữ 2022

Tiền Phong 23/09/2022 12:12:38

TPO - "Thần điêu đại hiệp" 2022 đã khai máy, người đẹp Vương Tử Thuần là phiên bản Tiểu Long Nữ tiếp theo sau Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng, Trần Ngọc Liên.

Nối

Khác

Xem tiếp đi