Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...

Thể thao & Văn hóa 02/10/2022 12:52:44

Những bức ảnh này của các chàng trai BTS rất xứng đáng để người hâm mộ ngắm đi ngắm lại.

Đây là tổng hợp một số ảnh từ Proof Collector’s Edition mà mọi ARMY đều nên xem…

Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-1

1. RM

Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-2
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-3
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-4
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-5

2. Jin

Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-6
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-7
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-8
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-9
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-10
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-11

3. Suga

Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-12
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-13
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-14
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-15
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-16

4. J-Hope

Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-17
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-18
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-19
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-20
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-21

5. Jimin

Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-22
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-23
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-24
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-25
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-26

6. V

Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-27
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-28
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-29
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-30
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-31

7. Jungkook

Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-32
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-33
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-34
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-35
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-36

8. OT7

Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-37
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-38
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-39
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-40
Ngắm BTS rất khác trong bộ ảnh ‘Proof Collector’s Edition’, V bôi son choe choét...-41

10 nghệ sĩ K-pop nổi tiếng nhất ở 6 châu lục, Twice nổi tiếng hơn BTS & Blackpink
Gần đây, Reddit cđã tổ chức cuộc thăm dò năm 2022 để người hâm mộ trên trang tham gia nhằm biết được nhóm nhạc và nghệ sĩ K-pop nào nổi tiếng nhất ở các châu lục.
Xem thêm TẠI ĐÂY

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Nối

Khác

Xem tiếp đi