Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid vào khách sạn

Tiền Phong 02/10/2022 12:46:18

TPO - Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid đến và rời khỏi khách sạn ở Paris cùng thời điểm giữa tin hẹn hò.

Nối

Khác

Xem tiếp đi