Cẩm nang ẩm thực danh giá Michelin chính thức đặt chân đến Việt Nam

Tổ quốc 03/12/2022 13:39:28

(Tổ Quốc) - Ngày 1/12, sự kiện đánh dấu cẩm nang ẩm thực danh giá Michelin Guide chính thức đặt chân đến Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội.

Cẩm nang ẩm thực danh giá Michelin chính thức đặt chân đến Việt Nam.

Thu Mai - Lê Minh

Nối

Khác

Xem tiếp đi