Vợ chết lặng nghe chồng thất thểu về nhà kể chuyện tồi tệ xảy ra sau chầu nhậu trong... nhà nghỉ

Tiền Phong 02/10/2022 09:54:32

TPO - Lý do chồng em đưa ra để bao biện cho việc mất xe, mất tiền cho gái quán trong nhà nghỉ khiến em là vợ mà không thể tin, thì làm sao người ngoài, dư luận cộng đồng có thể chấp nhận được?

Nối

Khác

Xem tiếp đi