Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều tổ chức và gần 90 công chức, viên chức sai phạm

tin tức 24h hàng ngày 02/10/2022 11:14:40

Ngoài việc thu hồi số tiền hơn 500 triệu đồng của 9 tổ chức có sai phạm, nhiều công chức, viên chức còn bị kỷ luật, buộc thôi việc.

Ngày 1/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa ký báo cáo gửi Bộ Nội vụ về việc xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm về tài chính ngân sách và một số lĩnh vực khác.

Theo đó, tỉnh này đã phát hiện và xử lý 9 tổ chức và 1 cá nhân bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận sai phạm về tài chính, ngân sách.

Cụ thể, đối với tổ chức đã xử lý kỷ luật 8 xã gồm xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Phước, Hành Trung, Hành Thiện, Hành Dũng, Hành Đức, Hành Nhân (huyện Nghĩa Hành) và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Hà.

Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều tổ chức và gần 90 công chức, viên chức sai phạm-1

Huyện Nghĩa Hành - địa phương có nhiều tổ chức sai phạm về tài chính, ngân sách. Ảnh minh họa

Tổng số tiền sai phạm phải thu hồi hơn 517 triệu đồng, trong đó, đã thu hồi, nộp lại ngân sách nhà nước hơn 339 triệu đồng, còn hơn 177 triệu đồng sẽ tiếp tục thực hiện việc thu hồi. Đối với 1 cá nhân sai phạm, đơn vị đã tiến hành kiểm điểm và quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện xử lý kỷ luật đối với 87 cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực.

Theo đó, đối với cán bộ có 2 trường hợp bị khiển trách, 5 trường hợp bị cảnh cáo, 1 trường hợp bị cách chức. So với năm 2021 thì số cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật tăng 6 cán bộ.

Đối với công chức có 29 trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật gồm buộc thôi việc 1 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp và khiển trách 22 trường hợp. So với năm 2021 số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật tăng 21 công chức.

Ngoài ra, tỉnh này cũng kỷ luật đối với 50 trường hợp là viên chức với các hình thức khiển trách 39 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp, cách chức 1 trường hợp và buộc thôi việc 4 trường hợp. So với năm 2021, số viên chức vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật tăng 31 viên chức.

Nối

Khác

Xem tiếp đi