Hồng ngâm vào mùa, ngon khó cưỡng, nhưng những người sau tuyệt đối không nên ăn

Tiền Phong 02/10/2022 09:51:31

TPO - Hồng ngâm là loại quả ngon, nhiều dinh dưỡng nhưng ăn không đúng cách, đúng thời điểm lại gây hại cho sức khoẻ.

Nối

Khác

Xem tiếp đi