Đầu độc, triệt hạ hàng trăm cây thông để chiếm đất

Tiền Phong 02/10/2022 09:27:41

TPO - Giá đất ở khu vực này vọt lên từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng/1.000m2 nên rừng thông gần đó bị đầu độc chết đứng cả vạt lớn, 165 cây khác bị cưa hạ nằm la liệt.

Nối

Khác

Xem tiếp đi