Trang Chủ > Đời sống > 10 trường hợp sinh viên được miễn học phí năm học 2022-2023

10 trường hợp sinh viên được miễn học phí năm học 2022-2023

Phụ nữ và Gia đình
24/09/2022 01:23:36

Những trường hợp sinh viên nào sẽ được miễn, giảm học phí trong năm học 2022-2023?

10 trường hợp sinh viên được miễn học phí

Nghị định 81/2021/NĐ-CP đã ban hành có quy định rõ về các trường hợp sinh viên được miễn, giảm học phí .

Cụ thể, năm học 2022-2023 sẽ có các sinh viên được miễn, giảm học phí đại học như sau:

1. Sinh viên theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các ngành, nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Các sinh viên thuộc các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Sinh viên khuyết tật.

4. Sinh viên thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Sinh viên học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

5. Sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

6. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người.

7. Sinh viên người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

8. Sinh viên học chuyên ngành Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

9. Sinh viên học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

10. Sinh viên học các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

10 trường hợp sinh viên được miễn học phí năm học 2022-2023-1

10 trường hợp sinh viên được miễn học phí năm học 2022-2023.

Các sinh viên được giảm 70% học phí gồm:

1. Sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

2. Sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;

3. Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

https://giadinhmoi.vn/nam-hoc-2022-2023-10-truong-hop-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-d76855.html

Theo

V.Linh/giadinhmoi.vn

Link bài gốc

Copy link

https://giadinhmoi.vn/nam-hoc-2022-2023-10-truong-hop-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-d76855.html