Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)

Kiến Thức 02/10/2022 10:07:56

Quốc điểu Trung Quốc: Sếu đỉnh đầu đỏ (Grus japonensis). Ảnh: eBird. text Quốc điểu Nhật Bản : Trĩ xanh (Phasianus versicolor). text Quốc điểu Ấn Độ : Công lam Ấn Độ (Pavo cristatus). text Quốc điểu Malaysia: Hồng hoàng Mã Lai (Buceros rhinoceros). text Quốc điểu Singapore: Hút mật đỏ (Aethopyga siparaja). text Quốc điểu Indonesia: Diều Java (Nisaetus bartelsi). text Quốc điểu Campuchia: Cò quăm lớn (Thaumatibis gigantea).
text Quốc điểu Myanmar: Gà tiền xám (Polyplectron bicalcaratum).
text Quốc điểu Brunei: Đại bàng biển bụng trắng (Haliaeetus leucogaster).
text Quốc điểu Thái Lan: Gà lôi hồng tía (Lophura diardi).
text Quốc điểu Philippines: Đại bàng Philippine (Pithecophaga jefferyi). text Quốc điểu CHDCND Triều Tiên: Ưng ngỗng phương Bắc (Accipiter gentilis).
text Quốc điểu Hàn Quốc: Ác là phương Đông (Pica sericea). text Quốc điểu Australia: Đà điểu Emu (Dromaius novaehollandiae). text Quốc điểu Iraq và Pakistan: Gà gô Chukar (Alectoris chukar).
text Quốc điểu Israel: Đầu rìu Á - Âu (Upupa epops).
text Quốc điểu Nepal: Trĩ Himalaya (Lophophorus impejanus).
text Quốc điểu Bangldesh: Chích chòe than (Copsychus saularis).
text Quốc điểu Armenia, Ai Cập và Scotland: Đại bàng vàng (Aquila chrysaetos).
text Quốc điểu Bỉ: Cắt lưng hung (Falco tinnunculus). text Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-1

Quốc điểu Trung Quốc: Sếu đỉnh đầu đỏ (Grus japonensis). Ảnh: eBird.

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-2

Quốc điểu Nhật Bản : Trĩ xanh (Phasianus versicolor).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-3

Quốc điểu Ấn Độ : Công lam Ấn Độ (Pavo cristatus).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-4

Quốc điểu Malaysia: Hồng hoàng Mã Lai (Buceros rhinoceros).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-5

Quốc điểu Singapore: Hút mật đỏ (Aethopyga siparaja).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-6

Quốc điểu Indonesia: Diều Java (Nisaetus bartelsi).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-7

Quốc điểu Campuchia: Cò quăm lớn (Thaumatibis gigantea).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-8

Quốc điểu Myanmar: Gà tiền xám (Polyplectron bicalcaratum).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-9

Quốc điểu Brunei: Đại bàng biển bụng trắng (Haliaeetus leucogaster).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-10

Quốc điểu Thái Lan: Gà lôi hồng tía (Lophura diardi).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-11

Quốc điểu Philippines: Đại bàng Philippine (Pithecophaga jefferyi).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-12

Quốc điểu CHDCND Triều Tiên: Ưng ngỗng phương Bắc (Accipiter gentilis).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-13

Quốc điểu Hàn Quốc: Ác là phương Đông (Pica sericea).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-14

Quốc điểu Australia: Đà điểu Emu (Dromaius novaehollandiae).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-15

Quốc điểu Iraq và Pakistan: Gà gô Chukar (Alectoris chukar).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-16

Quốc điểu Israel: Đầu rìu Á - Âu (Upupa epops).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-17

Quốc điểu Nepal: Trĩ Himalaya (Lophophorus impejanus).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-18

Quốc điểu Bangldesh: Chích chòe than (Copsychus saularis).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-19

Quốc điểu Armenia, Ai Cập và Scotland: Đại bàng vàng (Aquila chrysaetos).

Bộ sưu tập 40 loài quốc điểu nổi tiếng nhất thế giới (1)-20

Quốc điểu Bỉ: Cắt lưng hung (Falco tinnunculus).

Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.

Nối

Khác

Xem tiếp đi